За ЕкологикаХората са във фокуса на компанията ни

Рециклираме електрическо и електронно оборудване. Отговаряме бързо. Извозваме още по-бързо. Обслужваме домакинства, малки и големи администрации и производствени предприятия от цялата страна. Повече от 10 години създаваме добри логистични решения, така че нашите клиенти и партньори да са доволни и вдъхновени да променят начина, по който работят и мислят.

Oбръщаме внимание на всеки детайл, за да осигурим най-добрите услуги, срокове и цени. Разработваме иновативни програми „Старо за ново“ за значителен ръст в продажбите. Осигуряваме бързо и професионално обслужване от опитни технически асистенти. Притежаваме достатъчно транспортни средства, за да решим и най-сложните логистични и технологични задачи.

Осигуряваме съдействие при инвентаризации и брак. Сключваме комплексни договори – за спазване на всички законови и стандартови изисквания. Те са изключително полезни при сертифициране и външни одити – за доказване спазването на всички законови изисквания.

Осигуряваме консултации по класификация на отпадъците и внедряване на системи за тяхното управление. Съдействаме при продажба на бракуваното оборудване, пълна проследимост и отчетност на извършените дейности.

Работим по процедура за информационна сигурност и издаваме сертификат за гарантирано унищожаване. Работим по сертифицирана Система за управление на аспектите по качество, околна среда, здраве и безопасност съгласно стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2007 и OHSAS 18001:2015.

Притежаваме разрешително за дейности с отпадъци и осигуряваме всички услуги, необходими за правилното рециклиране на приетите отпадъци съгласно всички технически и екологични изисквания.

Подкрепяме и сме въвели десетте общоприети принципа на Глобалния Договор на ООН в ежедневната дейност: човешките права, трудовите норми, антикорупцията и околната среда.


-------------------------------------

Запитване към нас

Винаги може да се обърнете към нас с въпроси, при нужда от консултации или заявка за извозване.

Изпратете своето запитване оттук.